Econy đã làm ban công ngôi nhà đẹp hơn như thế nào?

THIẾT KẾ BAN CÔNG ĐẸP

Ban công đẹp combo 10

Ban công đẹp Combo 9

16,000,000 15,000,000

Ban công đẹp Combo 8

8,600,000 8,000,000

Ban công đẹp Combo 1

2,000,000 1,500,000

Ban công đẹp COMBO 2

2,000,000 1,500,000

Ban công đẹp Combo 3

3,000,000 2,700,000

Ban công đẹp Combo 4

4,000,000 3,500,000

Ban công đẹp Combo 5

5,500,000 5,000,000